WYCINKA DRZEW

Przeprowadzamy usługę wycinki drzew, w każdych warunkach przy użyciu podnośników koszowych lub metodami alpinistycznymi.
Wykonujemy również: karczowanie pni, usuwanie skutków burz i nawałnic, usuwanie kolizji drzew z liniami napowietrznymi i budynkami.